Openstaande Vacatures - Een Nachtmerrie - De Talentpool Nederland
samen werken, samen werven

Openstaande vacatures – een ware nachtmerrie

openstaande vacatures

Openstaande vacatures in 2021 zijn een ware nachtmerrie. Heb jij ook steeds minder reacties op openstaande vacatures? De huidige situatie op de arbeidsmarkt is voor velen een verschrikkelijke situatie. Er is ook een groot tekort aan recruiters. Maar zijn de cijfers wel een juiste afspiegeling van het probleem? De cijfers geven lang niet altijd het echte verhaal.

Tekort aan goed personeel – bestaat dat wel?

Het lijkt vaak zo dat er echt te weinig personeel te vinden is. De personeelstekorten zijn ook in 2021 in cijfers aanwezig. Het is in feite ook zo. Er is personeelstekort in verscheidene branches. In de horeca is er nu sprake van een schreeuwend tekort aan goede medewerkers. In het onderwijs hetzelfde verhaal – daar is dat vrijwel altijd zo. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld absoluut veel te weinig horecamedewerkers en leerkrachten en leraren.

Maar is dat werkelijk zo?

Goede leerkrachten zijn er genoeg – hoezo openstaande vacatures

Er staat niemand voor de klas van je kind. Of je buurvrouw of vriend klaagt dat de kinderen steeds thuis moeten worden opgevangen of verdeeld worden over andere klassen. Op het nieuws zie je dat er geld in onderwijs wordt gestoken. Maar er verandert niks aan de structureel openstaande vacatures.

Er zouden te weinig leerkrachten zijn. Nee – ze zijn niet te vinden.

Maar ze zijn er wel. Er lopen grote aantallen goed opgeleide en ervaren leerkrachten rond. Maar ze doen ander werk. Ze zijn ermee genokt.

Een basisschool met een corporate recruiter

In vele branches worden recruiters totaal niet ingezet. Recruiters zijn namelijk duur. Heb je ooit gehoord van een basisschool die een corporate recruiter heeft om goede juffen te vinden? Tuurlijk niet. Al zou dat een enorm goed idee zijn.

Er staan wel vacatures op bijvoorbeeld Indeed voor het vinden van een nieuwe leerkracht die net van de Pabo komt. Maar vele van die enthousiaste beginnelingen worden algauw overspoeld met de ellende van de dagelijkse realiteit van het leerkracht-zijn. Worden slecht begeleid door ervaren collega’s als gevolg van het personeelstekort en verdrinken in de werkdruk. De oude rotten in het vak bezwijken ook onder de veranderende werkomstandigheden en het wisselende personeel.

Ze geven op of worden ziek of allebei en gaan iets anders doen.

Maar ze zijn er wel – goede leerkrachten.

Tekort aan recruiters – zelfs openstaande vacatures in recruitment

Is het tekort aan recruiters in feite een tekort aan de juiste recruiters? Niet elke recruiter is geschikt voor elke opdracht.

Er is volgens sommigen een war for talent aan de gang. Het is erg lastig om personeel te vinden en ook om goede recruiters te vinden. In sommige specialismen is het extra moeilijk. Bijvoorbeeld een recruiter met ICT kennis is zeer zeldzaam en juist zoveel bedrijven zoeken goed personeel met ICT kennis.

Wegkopen van geschikte kandidaten om openstaande vacatures te vullen

Er zijn bedrijven die recruiters met specifieke kennis en ervaring wegkopen bij hun concurrent. Er wordt alles aan gedaan om de strijd te winnen in het vinden van het beste personeel. Op een normale manier een vacature plaatsen en wachten op de reacties zou achter ons liggen.

Er wordt letterlijk gestreden voor geschikt personeel en er wordt actief gezocht naar de juiste mensen. Wanneer die gevonden zijn, moet er een manier worden gezocht om die binnen te krijgen en te houden.

Werkt de aanpak gewoon niet?

Is er wel echt een tekort? Is het tekort aan recruiters en geschikt personeel en het stoppen van reacties op vacatures feitelijk zo omdat er te weinig mensen zijn die dat kunnen? Of is het gewoon het resultaat van een aanpak die niet genoeg werkt?

Er is namelijk veel talent aanwezig in Nederland. En de wil om te werken is ook zeker aanwezig.

Kunnen de werkzoekenden en de werkgevers elkaar vaak niet vinden? Is er te weinig bekend over bepaalde beroepen? Waarom kiezen jongeren wel of niet voor een bepaalde richting?

De Talentpool doet het in ieder geval anders

Wervingsproblemen hoeven binnen nu en pakweg een jaar niet meer te bestaan. Nooit meer vacatures – dat kan niet waar zijn.

Wij geloven dat recruitment verandert van ongrijpbaar, lastig en duur, naar voorspelbaar, leuk en betaalbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dit samen met onze opdrachtgevers en voor onze opdrachtgevers kunnen realiseren.

Het begin is het activeren van jullie magneetfunctie. Wij vertellen jullie er graag meer over. Meer over wat je zelf kunt doen en hoe wij je kunnen helpen om employer of choice te worden.

Openstaande vacatures aan de orde van de dag

In bepaalde sectoren is het op dit moment schrijnend. En dan hebben we het nu even niet over het onderwijs of de zorg. Ook niet over de ICT. Ook in andere branches is het vinden van het juiste personeel een groot probleem.

Dan hebben we het over technische beroepen die zich richten op de energieverduurzaming, technisch personeel in havens, technisch personeel dat verstand heeft van auto’s en autoschade, de bouw, defensie, de kinderopvang, personeel bij gemeentes en professionele hoveniers.

Klimaatverandering

Hoe kom je aan het personeel dat al die zonnepanelen en windturbines gaat installeren en onderhouden? Voor de verduurzaming van woningen zijn de komende jaren vele nieuwe mensen nodig. Terwijl juist veel minder mbo- en hbo-studenten de markt op komen met een technische opleiding. Arbeidsmarktbeleid gericht op werving van werknemers om de energietransitie mogelijk te maken is noodzakelijk. Er is een groot tekort aan mensen om dit werk te kunnen uitvoeren.

Brexit

Bij een groot aantal bedrijven in de haven is sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast zijn er ook veel vacatures. Een belangrijke oorzaak van personeelstekort in de haven is de Brexit. Er is ook hier veel behoefte aan technisch personeel.

Elektrische auto’s

Er dreigt een groot tekort aan technisch personeel met verstand van slimme onderdelen. Autoschadebedrijven gaven eind vorig jaar al aan last te hebben van personeelstekorten en dat aantal stijgt. Tegelijkertijd vinden veel jongeren dit werk niet leuk en lopen de opleidingen leeg.

Als er over een aantal jaar alleen nog maar elektrische auto’s bestaan, dan zijn er in de garages juist veel meer monteurs nodig. Het is dus niet zo dat er met meer elektrische auto’s straks minder monteurs nodig zijn, zoals velen denken. Integendeel. De gespecialiseerde autobedrijven hebben juist meer mensen nodig met zeer specifieke kennis.

Timmermannen

Er is altijd een personeelstekort geweest in de bouw. Maar op het moment zijn de personeelstekorten extra groot. De aantallen openstaande vacatures zullen waarschijnlijk alleen nog maar groter worden. De vraag naar timmermannen en projectmanagers is zeer groot. Daarnaast zijn er vacatures voor de afbouw, elektriciens, ingenieurs en productieleiders. De vraag naar vakmensen is groot.

Marine

Defensie kampt met grote personeelstekorten. Er is te weinig personeel om met de schepen te kunnen varen. Er is weer vooral aan technisch personeel een groot gebrek. Bij alle schepen van de Marine is sprake van personeelstekort en zelfs in de hele krijgsmacht.

Kinderopvang en BSO

In de kinderopvang heerst nog steeds een tekort aan personeel. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Dit leidt op veel plekken nog steeds tot lange wachtlijsten.

Hoveniersbedrijven

In de hoveniers- en groenvoorziening branches is een groot tekort aan arbeidskrachten. Professioneel personeel is nauwelijks te vinden en de vraag ernaar is groot. Het aantal hoveniersbedrijven is gestegen maar aan de vakmensen is een groot tekort. Vooral jongeren vinden het tuinman zijn niet interessant.

Tekort aan recruiters om de tekorten aan te vullen

Recruitment is dus ook een van de beroepen waarin anno 2021 veel openstaande vacatures zijn te vinden. Want door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er ook steeds meer vakbekwame recruiters nodig die goede mensen binnen kunnen halen. Bij sommige recruitmentbureaus is zelfs een dusdanig tekort aan recruiters, dat zij nu zelf een recruitmentbureau inschakelen om een goede recruiter te vinden.

Een vakbekwame recruiter moet over een groot aantal eigenschappen beschikken om te kunnen slagen in het vak. Een rol als recruiter vraagt een hoop meer dan een hoop mensen denken. Wat het ook lastig maakt, is dat er geen specifieke opleidingen zijn die goed aansluiten bij het vakgebied.

Gevolgen van de lockdown

Omdat de ene na de andere bedrijfstak weer opengaat, komt het schreeuwend tekort aan personeel aan de oppervlakte. Door de lockdown hebben veel medewerkers hun baan opgezegd. Tienduizenden medewerkers van getroffen bedrijven zijn sinds de uitbraak van COVID-19 overgestapt naar sectoren waar wel werk was. Bijvoorbeeld in de horeca is veel personeel ergens anders aan de slag gegaan. Daardoor kampen de bedrijven nu met veel openstaande vacatures.

Personeel dat is uitgestroomd zorgt in 2021 voor meer openstaande vacatures

In sectoren waar al een tekort was voor de pandemie, wordt het tekort extra gevoeld, wanneer personeel door de pandemie is uitgestroomd naar andere beroepen. Die krijg je namelijk niet zo snel meer terug. Daardoor lijken er misschien nog wel grotere tekorten te ontstaan dan voor de crisis.

Concurrentie

Doordat er zoveel personeelstekort is in 2021 is de concurrentie ook groot. Meerdere organisaties gaan tegelijkertijd op zoek naar personeel. Dus dat maakt het nog lastiger. Er is in verscheidene beroepen en sectoren zowel een tekort aan geschoold als aan geschikt personeel. Tegelijkertijd is er voor verschillende sectoren in theorie wel ergens geschikt personeel aanwezig, maar loopt het ergens anders rond.

Openstaande vacatures in 2021 – is er echt een tekort of zoekt iedereen op de verkeerde plek?

Bij De Talentpool doen we het sowieso anders.

Samenwerken en samenwerven.

Dat doet De Talentpool Nederland.

Bedrijven uit de regio werken samen om met een gezamenlijke talentpool nagenoeg alle vacatures in te kunnen vullen. Doe ook mee in jouw regio en profiteer als werkgever optimaal van dit super effectieve platform. In De Talentpool krijg je de nieuwste vacatures als allereerste te zien.

Wij hebben recruiters in dienst, maar zijn geen standaard recruitmentbureau. En de verschillen in recruitment zijn enorm. Met De Talentpool vullen wij je vacature in en tegelijkertijd zorgen we dat je van je vacatures afkomt. Omdat het preventief is en omdat we talent hergebruiken. En juist omdat het preventief werkt, is het niet duur.

Meer weten? We leggen het je graag uit.